Hem

Välkommen till JME Livsviktigt, utbildningar i första hjälpen! Jag erbjuder företag och dess personal utbildningar i första hjälpen/hjärt- lungräddning (FH/HLR), med eller utan hjärtstartare (defibrillator) samt FH/HLR Barn.

 

KUNSKAP ökar vår handlingsberedskap i en krissituation, t ex om någon plötsligt insjuknar eller om Du är först på plats vid en olycka. Ett snabbt agerande kan i vissa fall vara avgörande för om den skadade kommer överleva men även möjligheten att begränsa vidare skadeutveckling.

 

Så, ta tillfället i akt och gör något för dig själv och dina medmänniskor, gå en första hjälpen-utbildning och Lär Dig Rädda Liv. Tveka inte att höra av dig. 

 

Att kunna innan det händer,

Att våga när det händer.

 

        Första hjälpen

kunskap som räddar liv!

VÅGA göra NÅGOT

hellre än inget!

Johanna Olofsson Ekberg

0739-24  57 45