Elolycksfall

Första hjälpen vid elolycksfall


Den här kursen fungerar som tillägg till FH/HLR.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen, hjärt-lungräddning i kombination med defibrillator med fokus på elolycksfall.