Första hjälpen/hjärt-lungräddning (FH/HLR)

Första hjälpen/Hjärt- lungräddning (FH/HLR)


En grundläggande utbildning där målet är att deltagarna har grundläggande kunskaper i första hjälpen hjärt-lungräddning.


Tidsåtgång: 3-6 timmar beroende på innehåll.


FH/HLR 3 timmar

Utbildningens innehåll:

 • L-ABC
 • Kontroll av livstecken: -medvetande -andning
 • Medvetslöshet - Stabilt sidoläge
 • Larma
 • Utföra hjärt-lungräddning på vuxen 
 • Visa och instruera hjärtstartare (övning ingår ej)
 • Hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Lägga ett tryckförband vid blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Förebygga olycksfall


FH/HLR 4,5 timmar

Utbildningens innehåll:

 • L-ABC
 • Kontroll av livstecken: -medvetande -andning
 • Medvetslöshet - Stabilt sidoläge
 • Larma
 • Utföra hjärt-lungräddning vuxen
 • Visa och instruera hjärtstartare (övning ingår ej)
 • Hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Lägga ett tryckförband vid blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Huvud-till-tå-undersökning
 • Förebygga olycksfall
 • Organisera på olycksplats
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner


FH/HLR 6 timmar

Utbildningens innehåll:

 • L-ABC
 • Kontroll av livstecken: -medvetande -andning
 • Medvetslöshet - Stabilt sidoläge
 • Larma
 • Utföra hjärt-lungräddning vuxen
 • Utföra hjärt-lungräddning i kombination med hjärtstartare (Övning ingår)
 • Hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp
 • Lägga ett tryckförband vid blödning
 • Förebygga cirkulationssvikt
 • Huvud-till-tå-undersökning
 • Förebygga olycksfall
 • Organisera på olycksplats
 • Vara ett stöd vid psykiska reaktioner


inklusive något av följande alternativ

 • första hjälpen vid sår- och brännskador samt vid förgiftningar
 • första hjälpen vid elolyckor