Hjärtstartare

Vid ett plötsligt hjärtstopp är det ont om tid. Det är av yttersta vikt att larma 112 samt påbörja hjärt-lungräddning omedelbart. En människas chans att överleva ett hjärtstopp ökar 2-3 gånger om HLR och defibrillering påbörjas inom några minuter efter att hjärtstoppet inträffat. Vad hjärtstartaren gör är att den avger en kraftig strömstöt som kan korrigera hjärtats felaktiga rytm.


JME Livsviktigt är återförsäljare av Cardiac Science hjärtstartare Powerheart AED G5 samt tillbehör till denna.


Johanna Olofsson Ekberg

0739-24 57 45