Utbildningar

I alla utbildningar varvas korta teoripass med mycket praktisk övning, därför är oömma och bekväma kläder att föredra. Inga förkunskaper krävs.

 

Kontakta mig så tar vi gemensamt fram en utbildning som passar era behov och givetvis kommer jag till er, lätt och smidigt.

 

 

Kunskap som räddar liv!

Första hjälpen (FH)

 

Ger deltagarna grundläggande kunskaper i FH, t ex hur du hjälper någon som har satt i halsen så illa att personen inte längre får luft eller hur du kontrollerar medvetande och andning hos en, till synes, medvetslös person.

 

Från 3 timmar.

 

Den här utbildningen kan med fördel kombineras med den i HLR alternativt D-HLR (med hjärtstartare).

 

Hjärt- lungräddning (HLR)

 

Varje år drabbas många människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp. För varje minut som går minskar chansen att överleva. Det är därför mycket viktigt att någon larmar och påbörjar HLR i väntan på ambulans. Här kan vi göra en stor och viktig insats som första person på plats.

Den här utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper i HLR.

 

Från 1,5 timmar.

 

HLR-kursen kan kombineras med den i FH, med defibrillator alternativt båda dessa samt även en tilläggskurs i första hjälpen vid sår- och brännskador.

 

Hjärt- lungräddning med hjärtstartare (D-HLR)

 

Chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp ökar 2-3 gånger om HLR och defibrillering påbörjas inom några minuter efter att hjärtstoppet inträffat. Din hjälp kan rädda liv!

 

Kursen ger deltagarna grundläggande kunskaper i defibrillering och hjärt- lungräddning.

 

Från 3 timmar.

 

Kan kombineras med FH.

 

Första hjälpen/hjärt- lungräddning BARN

 

Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper i FH till barn, inklusive HLR samt kunskap om hur du kan förebygga barnolycksfall. Hur hjälper vi t ex ett barn som har satt i halsen och inte kan andas? Eller hur tar vi hand om ett barn som ramlat ner från klätterställningen och blivit medvetslöst? Detta och mycket mer går vi igenom i den här kursen

.

Mellan 3-6 timmar.

 

Kan kombineras med en tilläggskurs i första hjälpen vid sår- och brännskador.

 

0739-24 57 45