D-HLR

Hjärt- lungräddning med hjärtstartare (D-HLR)

 

Chansen att överleva ett plötsligt hjärtstopp ökar 2-3 gånger om HLR och

defibrillering påbörjas inom några minuter efter att hjärtstoppet inträffat.

Din hjälp kan rädda liv!

 

Målet med utbildningen är att deltagarna har grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning med och utan hjärtstartare.

 

Tidsåtgång: 3 timmar.

Antal deltagare per kurs: 5-14.

 

Utbildningsinnehåll:

  • Kontroll av livstecken: -medvetande -andning
  • Medvetslöshet - Stabilt sidoläge
  • Larma
  • Utföra hjärt-lungräddning vuxen
  • Använda hjärtstartare i kombination med hjärt-lungräddning
  • Hjälpa till att få bort ett föremål vid luftvägsstopp


Riktpris: 5000kr exkl moms.

Intyg till varje deltagare ingår.