Elolycksfall

Första hjälpen vid elolycksfall


Den här kursen fungerar som tillägg till FH/HLR.

Utbildningen syftar till att ge deltagarna grundläggande kunskaper i första hjälpen, hjärt-lungräddning i kombination med defibrillator med fokus på elolycksfall.


Tidsåtgång: 6 timmar

Antal deltagare per kurs: 5-14.

Intyg och Svenska Röda Korsets Första hjälpen bok ingår till varje deltagare.

Riktpris: 8700kr exkl moms.