Hjärtstartare

Vid ett plötsligt hjärtstopp är det ont om tid. Det är av yttersta vikt att larma 112 samt påbörja hjärt-lungräddning omedelbart. En människas chans att överleva ett hjärtstopp ökar 2-3 gånger om HLR och defibrillering påbörjas inom några minuter efter att hjärtstoppet inträffat. Vad hjärtstartaren gör är att den avger en kraftig strömstöt som kan korrigera hjärtats felaktiga rytm.


JME Livsviktigt är återförsäljare av Cardiac Science hjärtstartare Powerheart AED G5 samt tillbehör till denna. Den är pålitlig, användarvänlig samt ger en snabb och effektiv anpassad behandling.


  • Powerheart finns både i halvautomatisk och helautomatisk version. I den senare avger hjärtstartaren energistöten helt automatiskt.
  • Utför rigorösa dagliga självtester av alla huvudkomponenter såsom batteri, elektroder, maskinvara och programvara. Är det något som inte fungerar som det ska ändras RescueReady-indikatorn från grönt till rött och en ljudsignal larmar.
  • Snabb analys.
  • Anpassar energistöten utifrån individen.
  • Startar igång när locket öppnas. Ingen på- och avknapp.
  • Tvåspråksfunktion genom enkel knapptryckning.
  • Meddelandefönster med instruktioner som komplement till de röststyrda.