HLR

Hjärt-lungräddning (HLR)


Varje år drabbas tusentals människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp. För varje minut som går minskar chansen att överleva. Det är därför mycket viktigt att någon larmar och påbörjar HLR i väntan på ambulans. Här kan vi göra en stor och viktig insats som första person på plats.


Målet är att deltagarna ska ha grundläggande kunskaper i hjärt-lungräddning.


Tidsåtgång: 2 timmar

Antal deltagare: 5-14

Riktpris: 3500kr exkl moms. Intyg till varje deltagare ingår.


Utbildningsinnehåll:

  • Kontroll av livstecken: -medvetande -andning
  • Medvetslöshet - Stabilt sidoläge
  • Larma
  • Utföra hjärt-lungräddning vuxen
  • Visa och instruera hjärtstartare
  • Hjälpa till att få bort föremål vid luftvägsstopp